TrueVibe Telefon

• TrueVibe Stüdyo Açın
• TrueVibe Satış Ağına Katılın

Kemik Erimesi Tedavisi

Kemik erimesi (Osteoporoz) tedavisinde ilaçsız yan etkisiz tek çözüm!

Kemik erimesi nedir?

Kemik erimesi (Osteoporoz), kemik mineral yoğunluğunun azalması ve kemiklerin kırılganlığının daha da artması olarak özetlenebilir. Kemik erimesi hastalığının sebeplerinin başında hormonel denge gelir. Özellikle kadınların menopoz sonrası östrojen hormonu salgısının azalması sonucu kemik mineral yoğunluğu azalır. Kemik erimesi %80 oranında kadınlarda görülen sinsi bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Genetik faktörlerin yanı sıra, beslenme alışkanlıkları, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve fiziksel aktivite eksikliği kemik erimesi hastalığının en önemli sebepleridir. Her yaşta görülebilir ancak yaşlılıkta görülme olasılığı çok daha yüksektir. Erkeklerin kadınlara oranla daha güçlü kasları vardır. Kasların kemiklere uyguladığı ters kuvvetten dolayı da kemikleri daha güçlüdür. Bu olgu erkeklerde görülme oranını azaltan bir faktördür. Ana sebep genetik faktördür ancak, kötü beslenme, alkol ve sigara kullanımı ve inaktif yaşam ana sebepleridir. Tiroit sorunlarında, epilepsi, romatizma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kortizon kullanımı kemik erimesini hızlandırır.

İnsan vücudu sürekli bir devinim halindedir. Hücreler bir yandan ölürken diğer yandan yenileri üretilir. Ancak zaman içinde ölen hücrelerin sayısı, üretilen hücre sayısını geçer. Buna yaşlanma diyoruz. Kemiklerimiz de tüm vücudumuzdaki diğer yapılar gibi zamanla yaşlanır. Aslına bakarsanız her 10 yılda bir kemiklerimiz tamamen yenilenir. Yani kemiği oluşturan hücre ve diğer yapılar her on yılda bir ölürler ve yerine yenileri gelir. Dolayısı ile 70 yaşındaki bir bireyin kemikleri aslında 10 yaşındadır. Ancak gençlik yıllarındaki gibi yoğunluğu fazla değildir. Bu yoğunluğun azalması sonucu vücuttaki kemik ağırlığı ve doku sıklığı daha azdır.

Kemik, yapı olarak eşsiz bir materyaldir. Kendi hacminde ve ağırlığındaki çelikten daha sağlamdır. Ancak yaşlanma ile birlikte gözenekli bir hale gelir, süngersi yapı ortaya çıkar ve bu da kırılganlığını artırır.

 

Kemik erimesi hastalığını ilaç kullanmadan durdurabilirsiniz!

Kemik erimesi tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi yöntemleri içinde ilaç tedavisi, azalan östrojen hormonu takviyesi, D Vitamini takviyesi, kalsiyum desteği ve en önemlisi egzersiz yer alır. Tedavi süreci uzundur, bu sebeple kullanılan ilaçların yan etkileri çok daha fazla olacaktır. Yalnızca egzersiz yaparak kemik mineral yoğunluğu artırılabilir. Artan kemik mineral yoğunluğu daha güçlü kemikler anlamına gelir. Bu da kemik erimesi hastalığını yalnızca durdurmakla kalmaz çok ileriki yaşlara kadar kaliteli bir yaşam sürmemize olanak tanır. Fiziksel aktivite devam ettikçe kemikler güçlü kalmaya devam eder.

Yan etkisi olmayan tek kemik erimesi tedavi yöntemi egzersizdirAncak belli yaşta olan kişilerin çok ağır egzersizler yapması mümkün değildir. Sadece yürüyüş yapmak yeterli bir egzersiz biçimi olmayacaktır. Bu konuda en iyi çözüm olarak titreşim egzersizi ön plana çıkmaktadır. Bilimsel çalışmalarda TrueVIBE gibi profesyonel bir titreşim platformu ile yapılan egzersizlerde kemik mineral yoğunluğunun arttığı ve kemiklerin kısa sürelerde dahi güçlendiği görülmüştür. Herhangi bir yaş sınırlaması olmayan bu egzersiz biçiminde tamamen dikey vibrasyonlarla vücuda verilen mekanik titreşimler vücudun bu küçük darbelere karşı kemikleri güçlendirmek için gerekli mineralleri ve hormonları salgılamasına olanak sağladığı ve düzenli olarak yapıldığında tedavinin çok olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Haftada 3 gün ve sadece 15 dakika yapılan TrueVIBE egzersizleri ile kemiklerin güçlenmesi ve oluşabilecek kırıkların önlenmesi mümkündür. Bu egzersiz sisteminin herhangi bir yan etkisi yoktur. Aksine daha birçok faydayı da beraberinde getirir.

 

TrueVibe kemik erimesi tedavisinde nasıl yardımcı olur?

Kemiklerinizde titreşim yaparak tekrar beyine gönderilen sinyaller alırsınız, kemik yoğunluğunu sağlamada vücudunuza yardımcı olur ve hatta daha zayıf kemiklerin daha güçlü olmasına yardım eder. Ortalama titreşim seansında 20 ila 30 bin arası ayrı elektrik sinyalleri artan hormon çıkışı sebebiyle beyine gönderilmektedir.

Kemik yoğunluğunda artış elde etmek için kemikteki kas traksiyonunun gelişmesi gerekmektedir. Titreşim Antrenmanı yaparak kas gücü gelişir. Ayrıca büyüme hormonu ve testesteronun artışı vücudun kendi kalsiyum üretimini hızlandırır. TrueVibe ile düzenli antrenman iskeletin uzun süre güçlü kalmasını sağlar.

 

Menopoz sonrası kadınlarda 6 aylık TrueVibe Titreşim Antrenmanının kalça yoğunluğu, kas gücü ve postural kontrolü üzerine etkisi:

Yaşlanmanın ana problemlerinden biri yüksek kemik kırılması riskini beraberinde getiren kemik yoğunluğu kaybıdır. Bu araştırmada 70 yaşlı kişinin kemik yoğunluğundaki değişiklikler 6 aylık programda ölçülmüştür. Sonuçlar sadece TrueVibe kullanan grubun kemik yoğunluğunda kazanım gösterirken normal direnç antrenmanlarının kemik yoğunluğunda azalışa neden olduğunu göstermektedir. Titreşim Antrenmanı ile sadece kemik yoğunluğu artmakla kalmayıp aynı zamanda kuvvet ve denge de iyileşmektedir.

Bunlar yaşamda daha aktif kalmayı etkileyen iki önemli diğer faktördür, kesinlikle üçünde de iyi bir ilerleme görülmüştür.

 

Postmenopozal kadınlarda yeniden kemik oluşumu yoğunluğuna ilişkin tıbbi çalışma:

6 aylık tam vücut vibrasyon çalışmasının postmenopozal kadınlarda kalça yoğunluğu, kas gücü ve postüral kontrol üzerindeki etkisi:

Yüksek frekanslı mekanik gerilmenin hayvanlardaki kemik gücünü geliştirdiği görülmüştür. Bu rasgele kontrollü çalışmada, 24 haftalık tam vücut vibrasyon (TVV) egzersiz programının ardından postmenopozal kadınların kalça BMD’si ölçülmüştür. Vibrasyon egzersizinin kalça BMD’sini önemli ölçüde arttırdığı görülmüştür. Bu bulgular, TVV çalışmasının osteoporozun önlenmesinde faydalı olduğunu göstermektedir.

GİRİŞ:

Farklı hayvan modellerindeki kemik gücünü geliştirmek için yüksek frekanslı mekanik gerilme uygulanmıştır. Fakat, vibrasyon egzersizinin insan iskeletindeki etkileri üzerine çok az sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Özellikle osteoporoz riski yüksek postmenopozal kadınların, titreşim yükünün güvenliği ve etkinliğine yönelik kontrollü herhangi bir veri mevcut değildir. Bu rasgele kontrollü çalışmanın amacı, tam vücut vibrasyonu (TVV) yoluyla gerçekleştirilen yüksek frekans yüklemesinin postmenopozal kadınlardaki kas - iskeleti üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir.

MATERYAL VE METOD:

Yaşları 58 ila 74 arasında değişen 70 adet gönüllü, tam vücut vibrasyon egzersiz grubuna (TVV n= 25), dayanıklılık egzersiz grubuna (D n = 22) veya kontrol grubuna (K n = 23) rastgele dâhil edilmiştir. TVV ve D grubu, toplam 24 saat olmak üzere haftada üç defa egzersiz yapmıştır. TVV grubu, bir vibrasyon platformunda (35-40 Hz, 2.28-5.09g), kemiğe mekanik bir yük uygulayan ve refleks kası kasılmalarını andıran statik ve dinamik diz açma egzersizi uygulamıştır. D grubu ise rezistansı (20 RM)’den (8 RM)’ye kadar arttırarak dinamik bacak presi ve bacak açma hareketleri ile diz açma egzersizi uygulamıştır. K grubu hiçbir egzersize katılmamıştır. Bazalde ve 6 aylık müdahale sonrasında DEXA kullanılarak kalça kemik yoğunluğu ölçülmüştür. İzometrik direnç ve dinamik direnç ise motorlu bir dinamometre ile ölçülmüştür. Veriler tekrarlı ANOVA ölçümleri yoluyla analiz edilmiştir.

BULGULAR:

Vibrasyonla ilgili herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Vibrasyon egzersizi izometrik direnç ve kas direncini geliştirmiş (sırasıyla +%15 ve +%16; p < 0.05) ve kalça BMD’sini de önemli ölçüde arttırmıştır. Dayanıklılık egzersizi veya yaş eşleşimli kontrollere katılan kadınların kalça BMD’sinde bir değişiklik olmamıştır (sırasıyla -%0.60 ve -%0.62; önemsiz). Grupların hiçbirinde kemik kaybı serum markerlerinde değişikliğe rastlanmamıştır.

SONUÇLAR:

Bu bulgular TVV egzersizinin yaşlı kadınlarda çok yaygın olan düşme sonrası kırılma risklerini azaltmak adına faydalı olduğunu göstermektedir.


TrueVibe © 2013